15. čvn, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 15.6.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 15. června od 14.00 hodin se uskuteční jednání vlády. Poprvé po zavedení preventivních epidemiologických opatření se ministři a ministryně vrátí ke společnému jednacímu stolu ve Strakově akademii.
 
Na programu jednání bude mimo jiné finanční pomoc obcím na opravy komunikací poškozených těžbou dřeva v kůrovcových lokalitách, návrh novely zákona o ochraně utajovaných skutečností či návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie. Ministři se budou zabývat i programem Digitální Česko a opět i body, které souvisejí s řešením dopadů koronavirové epidemie.

Program jednání vlády 15. června 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-06-15

Zdroj: