22. čvn, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 22.6.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 22. června od 15.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční jednání vlády.

Vláda se bude zabývat mimo jiné návrhem nového daňového balíčku, kterým chce Ministerstvo financí změnit několik zákonů z oblasti daní. Navrhuje třeba postupné zvyšování daní z tabákových výrobků či rozšíření daňového zvýhodnění příspěvku na stravování zaměstnanců i na příspěvek poskytovaný v penězích. Kabinet bude řešit také návrh na vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či návrh zákona o veřejných dražbách a jmenovat má také nového hlavního hygienika ČR.

Program jednání vlády 22. června 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-06-22

Zdroj: