5. čvc, 2020

DENNÍ TELEGRAF NEDĚLE 5.7.2020

ČESKO: Den slovanských věrozvěstů Cyrila & Metoděje

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je státní svátek České republiky, který se slaví každoročně 5. července. Slaví se jako připomenutí symbolického výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863.

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_slovansk%C3%BDch_v%C4%9Brozv%C4%9Bst%C5%AF_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje