13. čvc, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 13.7.2020

POLSKO: II.kolo prezidentských voleb - výsledky

Vítězí prezident A.Duda.

Zdroj:

https://www.tvp.info/

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/


ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 13. července od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční další jednání vlády.

Na programu schůze má vláda několik poslaneckých legislativních předloh a jednu senátní. Zabývat se bude také balíkem kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu a projedná i účast České republiky na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, jejíž termín byl kvůli koronavirové epidemii odložen o jeden rok.

Program jednání vlády 13. července 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-07-13

Zdroj: