20. čvc, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 20.7.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 20. července od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční jednání vlády.

Vláda má na programu například podporu ubytovacích zařízení postižených dopady koronavirové epidemie, návrh novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině či další postup při prosazování zájmů státu při ochraně ložisek nerostných surovin.        

Program jednání vlády 20. července 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-07-20

Zdroj: