27. čvc, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 27.7.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 27. července od 14.00 hodin proběhne ve Strakově akademii jednání vlády.

Vláda se bude zabývat mimo jiné návrhem zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice, který mimo jiné ukotvuje právo státu uzavřít s oprávněným investorem smlouvu o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny uzavřenou za účelem výstavby a provozu nových jaderných zdrojů v ČR. Projedná i novelu zákona o ochraně spotřebitele, která upravuje problematiku dvojí kvality výrobků, a posoudí i čtrnáct poslaneckých či krajských návrhů legislativních změn.

Program jednání vlády 27. července 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-07-27

Zdroj: