21. zář, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 21.9.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 21. září od 14 hodin se bude konat řádná schůze vlády. Vzhledem ke zhoršené epidemické situaci proběhne jednání formou videokonference. Z tohoto důvodu se nebude konat tradiční doorstep pro média. 

Vláda se kromě zřízení Ústředního krizového štábu bude zabývat novelami několika zákonů, například zákona o azylu, zákona o ochraně hospodářské soutěže či zákona o ochraně veřejného zdraví. Má stanovit výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a souvisejících parametrů, rozhodnout o výdajích státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 či schválit nařízení o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.

Program jednání vlády 21. září 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-09-21 

Zdroj: