12. říj, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 12.10.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 12. října od 14.00 hodin se uskuteční formou videokonference další schůze vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády na základě nouzového stavu kvůli zhoršené epidemické situaci bude omezen počet novinářů na tiskové konferenci a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Vláda se bude zabývat mimo jiné koncepcí veřejné dopravy na roky 2020 až 2025, jmenuje nového vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a posoudí věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby. Probere i čtyři poslanecké legislativní předlohy.

Kompletní program jednání vlády 12. října 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-12

 
Zdroj: