19. říj, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 19.10.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 19. října od 14.00 hodin se uskuteční formou videokonference jednání vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády na základě nouzového stavu kvůli zhoršené epidemické situaci bude omezen počet novinářů na tiskové konferenci a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Nejdůležitějším bodem programu je návrh zákona o státním rozpočtu České republiky a rok 2021. Vláda se ale bude zabývat mimo jiné i rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021, návrhem rozpočtu Státního fondu podpory investic či návrhem Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2021. Zabývat se bude i aktuálním vývojem epidemické situace v České republice.

Kompletní program jednání vlády 19. října 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-19

 
Zdroj: