20. říj, 2020

DENNÍ TELEGRAF ÚTERÝ 20.10.2020

ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR
 
62. schůze Poslanecké sněmovny bude zahájena ve 14.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.
 
Zdroj: