1. pro, 2020

DENNÍ TELEGRAF ÚTERÝ 1.12.2020

ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR
 
72. schůze Poslanecké sněmovny bude zahájena ve 14.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.