2. pro, 2020

DENNÍ TELEGRAF STŘEDA 2.12.2020

ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR
 
 72. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat od 9.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.