4. pro, 2020

DENNÍ TELEGRAF PÁTEK 4.12.2020

ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR
 
72. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat od 9.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.