14. pro, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 14.12.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 14. prosince od 14.00 hodin proběhne formou videokonference jednání vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády na základě nouzového stavu kvůli zhoršené epidemické situaci bude omezen počet novinářů na tiskové konferenci a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Vláda se bude zabývat aktuální epidemickou situací a možným návratem do stupně 4 PES. Kromě koronavirové agendy probere například návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, novelu nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru v období do 31. prosince 2020 či čtyři poslanecké a jeden senátní legislativní návrh.

Kompletní program jednání vlády 14. prosince 2020 naleznete na 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-12-14

 
Zdroj: