21. pro, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 21.12.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR
 
V pondělí 21. prosince od 14.00 hodin °se formou videokonference uskuteční jednání vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády na základě nouzového stavu kvůli zhoršené epidemické situaci bude omezen počet novinářů na tiskové konferenci a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.
 
Kromě aktuálního vývoje epidemie koronaviru se bude vláda zabývat několika návrhy zákonů, například novelou zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, návrhem zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy či návrhem zákona o podpoře nízkoemisních vozide. Řešit bude i věcný záměr zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů.
 
Kompletní program jednání vlády 21. prosince 2020 naleznete na
 
 
Zdroj: