22. pro, 2020

DENNÍ TELEGRAF ÚTERÝ 22.12.2020

ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR
 
78. schůze Poslanecké sněmovny bude zahájena v 9.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20201222