4. led, 2021

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 4.1.2021

ČESKO: Schůze vlády ČR 

 V pondělí 4. ledna od 14.00 hodin se formou videokonference uskuteční první jednání vlády Andreje Babiše v roce 2021. Upozorňujeme, že vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády na základě nouzového stavu kvůli zhoršené epidemické situaci bude omezen počet novinářů na tiskové konferenci a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Vláda se bude zabývat aktuálním vývojem pandemie koronaviru v ČR, návrhem Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí, investiční pobídkou pro společnost Pars nova, a. s., a vrátí se také k debatě o novele zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii.

Kompletní program jednání vlády 4. ledna 2021 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-01-04