22. led, 2021

DENNÍ TELEGRAF PÁTEK 22.1.2021

ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR

79. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat od 9.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20210122