28. led, 2021

DENNÍ TELEGRAF ČTVRTEK 28.1.2021

ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR

81. schůze Poslanecké sněmovny bude zahájena v 9.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20210128