1. úno, 2021

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 1.2.2021

ČESKO: Schůze vlády ČR 

V pondělí 1. února od 14.00 hodin se formou videokonference uskuteční jednání vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády na základě nouzového stavu kvůli zhoršené epidemické situaci bude omezen počet novinářů na tiskové konferenci a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Vláda se bude zabývat aktuálním vývojem pandemie covid-19. Vrátí se i k projednávání návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, seznámí se s průběžnými výstupy a doporučeními Uhelné komise a projedná několik kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kompletní program jednání vlády 1. února 2021 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-01

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/1--unora-2021-schuze-vlady-cr--predpokladana-tk-v-16-00-186318/