12. dub, 2021

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 12.4.2021

ČESKO: Schůze vlády ČR 

V pondělí 12. dubna od 14.00 hodin se uskuteční jednání vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že kvůli nepříznivé epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Vláda se bude zabývat aktuální agendou spojenou s epidemií nemoci covid-19. Projedná také pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021–2027 či podpis Memoranda o porozumění č. 2 mezi Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) a vládou České republiky ohledně přípravy a zpřístupnění fyzické infrastruktury nezbytné pro fungování Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) v České republice.

Program jednání vlády 12. dubna 2021 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-04-12

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/12--dubna-2021-schuze-vlady-cr--predpokladana-tk-v-16-00-187620/