26. dub, 2021

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 26.4.2021

ČESKO: Schůze vlády ČR 

V pondělí 26. dubna od 14.00 hodin se uskuteční jednání vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že kvůli nepříznivé epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Vláda se bude zabývat mimo jiné návrhy na možné částečné rozvolnění protiepidemických opatření od 3. května v návaznosti na aktuální epidemickou situaci. Projedná i návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2020, Konvergenční program ČR či dvě žádosti o investiční pobídky.

Program jednání vlády 26. dubna 2021 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-04-26

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/26--dubna-2021-schuze-vlady-cr--predpokladana-tk-v-16-30-187944/