30. dub, 2021

DENNÍ TELEGRAF PÁTEK 30.4.2021

ČESKO: Schůze výborů, komisí & podvýborů PSP ČR
 
Schůze výborů, komisí a podvýborů.
 
Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20210430