10. kvě, 2021

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 10.5.2021

ČESKO: Schůze vlády ČR 

V pondělí 10. května od 14.00 hodin se uskuteční jednání vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že kvůli nepříznivé epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Vláda se bude zabývat aktuální epidemickou situací a posoudí návrhy na další možné úpravy protiepidemických opatření. Zabývat se bude i koncepcí SMART Cities či akčním plánem ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2027.

Program jednání vlády 10. května 2021 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-10

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/10--kvetna-2021-schuze-vlady-cr--predpokladana-tk-v-16-00-188203/