31. kvě, 2021

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 31.5.2021

ČESKO: Schůze vlády ČR 

V pondělí 31. května od 14.00 hodin se uskuteční jednání vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že kvůli nepříznivé epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Vláda má na programu mimo jiné návrh novely zákona o pozemních komunikacích, která do české legislativy implementuje novelizované evropské předpisy například v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu. Zabývat se bude i problematikou poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a projedná i aktuální agendu vyplývající z epidemické situace v ČR.

Program jednání vlády 31. května naleznete na 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-31

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/31--kvetna-2021-schuze-vlady-cr--predpokladana-tk-v-16-00-188699/