7. čvn, 2021

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 7.6.2021

ČESKO: Schůze vlády ČR 

V pondělí 7. června od 14.00 hodin se uskuteční jednání vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že kvůli nepříznivé epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Kvůli zahájení stavebních prací v zahradě Strakovy akademie se zasedání vlády uskuteční v Hrzánském paláci, tisková konference však proběhne ve Strakově akademii jako obvykle. Vláda se bude zabývat přípravou státního rozpočtu na rok 2022 a projedná i tři žádosti o investiční pobídky. Na programu bude i aktuální agenda související s epidemií koronaviru.

Program jednání vlády 7. června naleznete na 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-06-07

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/7--cervna-2021-schuze-vlady-cr--predpokladana-tk-v-16-30-188907/