19. čvc, 2021

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 19.7.2021

ČESKO: Schůze vlády ČR  

V pondělí 19. července od 14.00 hodin se v Hrzánském paláci uskuteční schůze vlády Andreje Babiše. Upozorňujeme, že kvůli epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Vláda projedná mimo jiné věcný záměr zákona o vyvlastnění, strategii rozvoje cestovního ruchu do roku 2030, koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro rok 2022 a na programu má i několik bodů, které se týkají kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu. Tisková konference po jednání proběhne ve Strakově akademii.

Kompletní program jednání vlády 19. července 2021 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-07-19

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/19--cervence-2021-schuze-vlady-cr--predpokladana-tk-v-16-00-189793/