26. zář, 2017

MARTIN KONVIČKA: KDYŽ JE PROKURÁTORKA SLEPÁ, TAK "MOTIV" NEVIDÍ

Média dnes informovala o osvobozujícím rozsudku pražského městského soudu ve věci "afgánského násilníka z Bulovky". Byl osvobozen pro nedostatek důkazů - nepodařilo se prokázat, že spáchal pokus o znásilnění (čin notoricky obtížně prokazatelný) a soud se rozhodl řídit prastarou zásadou římského práva, "in dubio pro reo" - v pochybnostech ve prospěch obviněného. 

Na rozdíl od spousty komentátorů se domnívám, že až potud správně. Poměrně detailní líčení procesu (třeba zde:https://www.novinky.cz/krimi/450235-afghanec-zdravotni-sestru-na-bulovce-neznasilnil-rozhodl-soud.html?source=FBS) totiž napovídají, že kromě otlačeného zápěstí poškozené zdravotní sestry a tvrzení proti tvrzení zúčastněných osob nebylo pro Afgáncovo odsouzení mnoho důvodů. Média však citují i slova prokurátorky Jany Murínové - a ta jsou fundamentálně špatně.

„Chybí mi motiv k tomu, aby se dopustil takto závažného jednání, které je v rozporu s jeho zásadami, vírou, morálkou." 

Z kontextu plyne, že jde o zásady, víru a morálku afgánského rodáka, pravděpodobně sunnitského muslima, tedy o zásady, víru a morálku islámskou. Prokurátorka, která zde suplovala práci obhajoby, použila islám coby polehčující okolnost. 

Pominu nyní, že pro něco takového neexistují žádná empirická data - naopak. Znásilňovací gangy v Británii, v Kolíně nad Rýnem, v Německu, Rakousku, Itálii, přece sdílejí stejné zásady, jako osvobozený Afgánec. A není to náhoda - historie islámské expanze i realita dnešních konfliktů ukazují, že násilí na ženách je skoro "obchodním puncem" islámu, islám by bez něj nebyl islámem a nejspíš by ani nebyl s to expandovat. 

Jistě, každý jen trochu poučený mohamedán Vám odpřisáhne, že "islám sexuální násilí zakazuje" - stejně jako zakazuje třeba "zabití nevinného". A bude tomu věřit. Jenže už Vám zatají, že islám zakazuje sexuální násilí (a obtěžování a flirt a dvoření) vůči muslimkám, to jest vůči střeženému majetku bratří ve víře. Vůči nevěřícím (a "běhnám" a "špatným muslimkám" a "necudným ženám") to vše naopak plně schvaluje, vidí v tom metody války (znásilnění), ukázňování potenciálních hříšnic (obtěžování), případně šíření víry pyjem (dvoření a flirt). Totéž samozřejmě platí pro zabití, loupež a další zločiny: Vůči bratřím ve víře přísně zakázáno, vůči nevěřícím, to jest nám, doporučováno, nebo schvalováno, nebo aspoň tolerováno. 
 
(Mimochodem, primitivní lži o neznásilňujícím islámu před časem uvěřil i žurnalistický zoufalec Jan Jandourek, když - aby se kál za jakýsi škaredý článek o Islámském státu - vyslechl odbornici na slovo vzatou, spisovatelku Petru Procházkovou. Tehdy už vadnoucí importérka afgánských a dagestánských koloušků do ČR mu řádně vyplísnila - její koloušci by přece nikdy, znáte to ... - a imbecil Jandourek otiskl v Reflexu článek o vznešené islámské morálce. Lze dohledat.) 

Ještě horší však je, že prokurátorka nějakými zásadami, vírou či morálkou vůbec argumentovala. Cožpak žádný římský katolík, člen komunistické strany či příslušník SS nikdy nikoho neznásilnil - neokradl - nezabil? Jistěže ano. Přitom všechny zmíněné skupiny (ano, i SS) se holedbaly či holedbají morálními zásadami, pravidly či kodexy znějícími přinejmenším stejně vznešeně, jako ty islámské. Teď nemluvím o tom, že římští katolíci ze svých "zásad" vydestilovali inkvizici a čarodějnické procesy, komunisté GULAG, esesáci holokaust a mohamedáni islám.  Mluvím prostě o tom, že "zásady, víra a morálka" se všelijak ohýbají, ignorují či porušují všude na světě. Vyvozovat z příslušnosti k jakékoli skupině osob absenci motivu ke zločinnému jednání je prostě šílenství.
Prokurátorka Murínová nám zde zavádí nový právní stav, "kolektivní nevinu", vztahující se jako na potvoru zrovna na mohamedány. 
 
Možná by příště měla méně snít sny o snědých (a mravně čistých) princích z Orientu, a více přemýšlet o tom, co říká.  
 
Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 26.9.2017