30. zář, 2017

MARTIN KONVIČKA: TA SFIŇA "SE" VÁM TEN CHLAST ZNECHUTÍ - JEŠTĚ BUDETE RÁDI ZA ŠÁRIU

Tomas Szasz (1920-2012) byl americký psychiatr maďarsko-židovského původu, podobně jako jeho nechvalně známý krajan Georg Soros. Na rozdíl od Sorose však zasvětil značnou část svého života bojem za lidskou svobodu. V knize "The Myth of Mental Illness" (vyd. 1961), a řadě dalších publikací, kritizoval psychiatrickou "vědu" a praxi coby nástroj společenské kontroly a likvidace nepohodlných lidí a přirovnal "hon" na duševně nemocné ke starším honům na čardodějnice, honům na hříšníky, honům na sexuální devianty, nakonec i k honu na toxikomany a boji proti drogám.  
 
Szaszovy názory měly zásadní vliv na humanizaci psychiatrie v 60.-70. letech, bohužel se už tolik neprosadily v jiných oblastech. Česky vyšla jedna z jeho novějších knih, "Drogy - historie jedné hysterie" (vyd. Votobia, 1997). A asi naštěstí pro něj se nedožil nejnovějších honů - toho na nikotinisty, xenofoby, homofoby či alkoholiky ...  
 
Szaszův výklad o tom, jak společnost z celkem normálních lidských zvyků či zlo-zvyků udělá "problém", se kterým je třeba "bojovat" inkarcerací či přímo likvidací každého, kdo má s oním zlo-zvykem cokoli do činění, si můžeme ilustrovat na příkladu raně novověkého honu na čardodějnice, který on sám pokládal za předchůdce všech pozdějších uzavřených psychiatrických oddělení, gulagů, koncentračních táborů a podobně. 
 
Najdete osoby, charakteristické nějakou vcelku běžně rozšířenou vlastností, které jsou současně něčím odpudivé. V případě "čarodějnictví" by tou běžnou vlastností mohla být nepravidelná docházka do kostela a předkřesťanská pověrčivost (obojí na venkově evropském 17. století asi dost rozšířeno), odpudivou vlastností některých pověrčivých osob by mohlo být stáří, odpuzující tělesná vada, chudoba nebo skutečná účast na nekalé činnosti (anděličkářství, chamtivost, a podobně). Ty osoby začnete stíhat - veřejnosti ovšem sdělíte, že osoby X a Y nenapomáhaly třeba potratům, protože jsou chamtivé, ale protože jsou pověrčivé, nechodí do kostela, jsou staré, chudé a podobně - a nazvete ten soubor vlastností "čarodějnictví". Odtud vyvodíte potřebu pronásledovat "čarodějnice" všude, kde je naleznete (mohly by se věnovat třeba anděličkářství). Nikdo se pronásledovaných nezastane, protože nikdo nechce být spojen s věcí tak "odpornou", jako čarodějnictví je  - naopak se na celou věc nabalí kariéristé, snaživci, ziskuchtivci i obyčejní sadisté. Pak už je jen věcí vaší kreativity, kolik "divných" či prostě nepohodlných osob vašemu pronásledování upadne do osidel. Celý "hon" se zvolna zastaví až tehdy, kdy se podezřelými stanou skoro všichni... 
 
V nejnovější době jsme všichni zažili "hon" na kuřáky (někteří jsou lidsky odporní, obtěžují a zemřou na strašné nemoci - takže je třeba potlačit "kuřáctví" všude, kde je najdeme). Ostří se pomalu začíná obrušovat, a tak si inkvizitoři dnešní doby nacházejí novou oběť - uživatele alkoholu. Jakési Národní monitorovací centrum pro drogy a závislosti "překvapivě" zjišťuje, že u některých lidí vede chlast ke zdravotním a sociálním problémům. Státní a korporátní média o tom "vzrušeně" informují a nebohý konzument zpráv se dozvídá, že "se chystá "omezení"  - aniž bychom tušili, který ministr, politik nebo strana za tímto novým pokusem omezit lidskou svobodu stojí. To bychom je totiž nemuseli volit. Zastání alkohol a jeho uživatelé nenajdou nikde - nikdo přece nechce být asociován s čímsi tak "odporným" - a kariéristům, snaživcům, ziskuchtivcům i obyčejným sadistům se už sbíhají sliny. 

Aby bylo jasno: Alkohol samozřejmě může poškodit zdraví a někteří pijani či alkoholici samozřejmě mohou být odporné bytosti. Jenže podle Szaszovy spirály nejde o ně - jde o obyčejné uživatele, střídmější či nestřídmější, čili o kontrolu celé společnosti. To normálním příležitostným uživatelům či rekreačním pijanům, ne alkoholikům, totiž chystaná "regulace" zkomplikuje život. A taky trochu a v pozadí o islamizaci a plíživé zavádění šárie - čím více omezení a nesvobody totiž systém prosadí, tím snadněji se smíříme s dalšími omezeními. 

Ozvěme se proti novému pokusu o státní buzeraci, než bude pozdě.  
 
Autor: Martin Konvička, Beskydy, ČR, 30.9.2017
 
zdroj: