15. lis, 2017

MARTIN KONVIČKA: NEJVĚTŠÍ ARABSKÝ BÁSNÍK: "ZACHRÁNÍ NÁS LÁSKA"

Buď se mezi organizátory letošního Festivalu spisovatelů Praha vetřeli zakuklení "konvičkovci", nebo se jim přihodil přešlap proti politicky korektnímu Pravověří, nebo mezi intelektuály ještě není vše ztraceno. Jako jednoho z hvězdných hostů totiž pozvali syrského básníka "Adonise" (vlastním jménem Ali Ahmad Said Esber, narozen 1930), kterému vyhrožovala smrtí dokonce i údajně umírněná "Syrská opozice". A přinutili českou televizi říct ve zprávách nahlas: "Kritik islámu". 

Když si syrský intelektuál zvolí umělecké jméno odvozené z antické, tedy "západní" tradice, má to hluboký symbolický význam. On sám tvrdí, že si je v 17 letech zvolil nejen proto, aby zmátl časopisecké redaktory, ale i jako přihlášení k "předislámským, pan-mediteránním múzám". Pochází sice z rodiny syrských alavitů, což jsou snad nejsekulárnější flákači islámu vůbec (někdy jsou označováni za "kryptokřesťany" a je to skupina, k níž patří i klan prezidenta Assada), ale než se stal spisovatelem, dostalo se mu vzdělání v mešitě - včetně memorování koránu a podobně. Ví tedy, co obnáší islám, který odmítá (nikoli jen kritizuje). Vyrůstal ovšem v polovině minulého století, kdy se zdálo, že islámské tmářství dříve či později ustoupí světlu modernity, že přirozeným způsobem zanikne. V době, kdy arabští intelektuálové, zděšeni z krutosti a prázdnoty kultury, v níž byli vychováni, hledali útočiště, ale i sílu do života a uměleckou inspiraci, jinde. 

Adonis své útočiště a úběžník našel v arabské (nikoli tedy islámské!) poezii, kultuře a historii. Správně poznal, že skutečná arabská kultura - písně a básně o poušti, koních, sokolech, hrdinství, slavných předcích a především lásce - není produktem islámu, je starší než islám, a byť ji islám přidusil, vykradl a značně potlačil, tak žije dál, islámu navzdory. Když říká, že islám sílí, ale "Arabové jsou na vymření", snaží se nám sdělit, že to, co bylo v oblasti životaschopné a cenné, je dušeno sílením islámského fundamentalismu. Setřást islám a pokračovat v tom dobrém, radí básník svým lidem. Je zajímavé, že na tutéž radu jsme, jen napůl vážně, přišli s tuzemskými ex-muslimkami sběhlými v arabské kultuře - napsal jsem o tom kdysi blog. 

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Doc-Martin-Konvicka-Ph-D-104562/clanek/Blizky-vychod-po-islamu-67373

Tuzemská kulturní fronta musela být z věkovité "antiislámské celebrity" dost zmatená. Na jedné straně Pan básník, navíc s dnes tak preferovanou barvou pleti - na druhé straně říká věci, kterým naši mudrlanti, kteří netuší nic o islámu, historii, politice ani životě, nemohou při nejlepší vůli rozumět. Je to hezky vidět z novinových titulků, které referovaly o Adonisově autorském čtení v budově Senátu. Prý tam "kritizoval západ" - takže to je, alespoň na titulcích, politicky v pořádku. Už nenapíší, jen opatrně naznačí, že Adonis nekritizoval západ za "islámofobii", "rasismus" či jiné vymyšlené hříchy. Právě naopak. Kritizoval jej za to, že falešnou tolerancí k islámskému tmářství umožnil probíhající renesanci islámského fundamentalismu, že rozdmýchal či podpořil "revoluce" arabského jara, že přispěl ke zničení jeho rodné země. 

"Místo abyste nám pomáhali vytvářet společnosti bez víry, které budou osvobozeny od tmářství, jste všichni proti nám," říká, a těmi "nám" nemyslí muslimy, ale kulturní sekulární Araby. Ty Araby, kteří by jednou mohli přinést svobodu do krajů, kde se v předislámských dobách rodily celé civilizace. Právě ty Araby totiž západ zradil. 

https://archiv.ihned.cz/c1-65952960-adonis-drulak-festival-spisovatelu-praha-poezie-senat-islam-diskuse

Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 15.11.2017