12. pro, 2017

MARTIN KONVIČKA: NĚMECKO A ISLÁM - GLOSY OBRAZOBORECKÉ

Neomarxismus, komplex z nacismu, sebenenávist, Merkelová zešílela, národ ovcí, půjdou za střelenou Führerin až k troskám berlínského bunkru ... Toto je dnes už standardní vysvětlení německé, a tudíž i Ojrounijní, proislámské "vítačské" politiky, o kterém se sice oficiálně pochybuje, ale na němž se potají shodne 90% občanů a většina politické třídy, včetně jmen tak zučných jako Zeman, Okamura, Filip, Klaus st., Babiš, Klaus ml., Kalousek a Bohouš (ti 4 poslední ovšem jen šeptem). Jenže - co když je v tom něco víc? 

Přestaňme se na Němce (s výjimkou lidí od AfD, Pegidy, a ekologie motýlů) dívat jen jako na sebevražedné zbabělé a navíc škodolibé pitomce, a ptejme se, zda proislámské city nemohou mít z německého hlediskaz hlediska národních mýtů toho talentovaného a současně šíleného národa, přece jen opodstatnění, vnitřní logiku. Chcete-li namítat, že Němci se nacionalismu vzdali, pak promiňte - největší moralisté bývají největšími zvrhlíky, každý z nás občas víno pije a vodu káže - i naši teutonští sousedé. 

A - jistěže má. Odpor k Židům (v Německu mnnohem starší než nacismus, viz všechny ty středověké pogromy) a Drang nach Osten - věčný národní sen o porážce Rusů a "zcivlizování" Slovanů. Nevěřte, že se to ve 33. zhmotnilo z Luftu a že to ve 45. zmizelo. Jel v tom Vilém II. ... jeli v tom teutonští rytíř...  Němec miluje rozsáhlé prostory, žije však (většinově) sevřen v malých přelidněných kotlinkách mezi nízkými kopečky. V tom je jako Čech, jenže Čech miluje ty svoje kotlinky a na všechny kolem kašle. 

Představa teutonského obrození, kterak potomci rytířů kolonizují Východ skrze své, imigrované - plodné - polotupé, islámské vojáky ... Není něco takového, třeba podvědomě (další věčné německé téma! - Siggi Freud, Khárl Jung ... i ten Marx to tam měl, jen to ráčil věnovat třídám), za oním šíleným "Wir schaffen das!" A když už jsem zmínil podvědomí, nezapomínejme - představa poislámštěných Němců. Vlhký sen Himmlerův, občas sdílený i strýčkem Dolfim, ale nejen jejich. Měli to nejspíš z Karla Maye (a dalších, už zapomenutých cestopisů), ale jel v tom už před nimi Vilém II. (ano, ten, který se proti Anglo-frankům i Rusům spojil s Osmany) a není vyloučeno, že nebyl první. Co vlastně říkají o islámu takový Hegel? Kant? Goethe? Musím se přiznat, že nevím. 

A pokud existuje cosi jako "národní podvědomí" - většina osob jmenovaných o odstavec výše o tom byla přesvědčena - pak je tu islámská sexualita. Uhozenost už z podstaty - anglicky pro něj razím výraz, "islam is BDSM gone wrong", ale neumím být tak výstižný i v češtině. Institucionalizované zneužití s poměrně odpornou estetikou. Srovnejte to s německou sexualitou - vím, je to nadsázka, ale kdo si někdy srovnal německou pornoprodukci 70. let (hard i soft) s čímkoli, co na Zemi kdy vzniklo, vzniká a vznikne, musí uznat, že je cosi uhozeného v Libidu teutonském ... 

 
Uvažujme jako nejuhozenější Němec. Harémy, spousta potomků, spořádaně zorganizovaná země, nadlidé, lidé, podlidé  pod-podlidé, vzněšeně arabští vojáci šikanující v lágrech schmutzige Poláky a Rusy, hlas muezzína nad úpravnými saskými či tyrolskými vesničkami.... Němka: Velká rodina na spořádaném statku. Zahalení činí ji tajemnou - na rozdíl od odhalených slovanských a černých služebných, kojných a otrokyň, svalnatých neárijských otroků-milenců a pracovitého Genosse manžela, který to vše řídí z úřadu, kam ráno vypadne a je od něj pokoj ... 

Nedává pak "vítačství" - to elitní, ze strany bank, firem, profesorů a pracháčů, ne to ze strany zpumprlíkovaných slečen Antifaček - až děsivý smysl? 

Naštěstí nedává - Němci totiž takt trochu zapomněli, že s islámem bojovali. A výkonně. 

Vždyť Říše, jíž jsme na střídačku byli i nebyli součástí, stála v I. liniii po dobrých 300 let (od faktického pádu Uher u Moháče po rozval Osmanů začátkem XIX. století). A ač té Říši říkáme "Rakousko-Uhersko", byla až do Napolenských válek víc německá, než jakákoli jiná. A není pravda, že Němci nebojovali. Takový prapředek našeho Khárla Schwarzenberga si za muslobijectví vysloužil Turka do erbu. Vídeň zachránil Polák, ale udržel Němec. Evžen Savojský je drtil v poměrech, jakých pak dosáhli až Izraelci v Šestidenní válce. Překonala jej jen garda generála Laudona, jež získala nikým nepřekonaný světový rekord v počtu v boji postřílených alláhovců na malou jednotku a 1 noc. Josef II. (ano, ten reformátor a neznaboh!) plánoval spolu s Kateřinou Velikou, ruskou carevnou saské krve (ano, tou k...ou, a taky ateistkou!) pokřesťanštění muslimů během společné dovolené v Livadii na Krymu... 

Vedle tradice proislámské mají naši západní sousedé i tradici islámobijeckou. A dědici té tradice, duchovní potomci Evžena a Josefa a Katky Veliké, jsou Thilo. A Tatiana. A Frauke. A Lutz. A Petr B. A Alice W. (posílám poklonu). A taky skoro všichni němečtí ekologové přes motýly, ale pssst! 

Není to jen elitní tradice. Ve skvělé, dobové vojenské baladě o princi Evženovi (který byl homo, stejně jako Alice, a nebyl žádný Němec, jako Petr B.) se zpívá, že to budou "tapfere Soldaten, Deutsche Bruden" - kdo osvobodí Bělehrad. 

Je na čase, aby se Němci na svou skvělou tradici rozpomněli. 
 
Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 12.12.2017

Odkaz na tu baladu je zde. Příjemnou zábavu. 

https://www.youtube.com/watch?v=33du9J_NlYQ