14. pro, 2017

MARTIN KONVIČKA: Akademikovo bezbřehé idiotství & chválení genocidy v Českém rozhlase

Sociální imbecicilita některých akademických "kolegů" ve věci islámu, migrační krize, střetu civilizací ... nebo třeba (abych neotravoval s mohamedány) environmentálních problémů či propasti mezi třídami, je vysvětlitelná tzv. syndromem slonovinové věže.

Akademik (za peníze rodičů) vystuduje cosi obskurně elitářského, třeba sociologii (nebo entomologii). Je na studiích úspěšný, udělá si doktorát, dostane se mu útulného kanclu v některé akademické instituci. Tam vegetuje obklopen knihami, tlustými žurnály, stejně postiženými kolegy a má-li štěstí, i studenty, kteří jej pro nedostatek jiných vzorů obdivují. Pokud "poznává svět", zpravidla obráží konference v pohodlných hotelích, s bohatými rauty a rituály akademického bratrství. Jediným závanem světa "tam venku" je občasné setkání s uklízečkou či vrátným. Snadno pak podlehne iluzi, že teoretické studie a bonmoty z konferencí jsou realita, kdežto to, co trápí uklízečku či vrátného, je jenom vada systému.

Důsledkem akademikovy iluze je pocit, že jeho kancl, studenti, konference a bonmoty zde budou vždy: Nezávisle na režimu, politické situaci, měnících se vladařích. On i jeho kolegové jistě zažili období, kdy granty tolik nepřitékaly, rozpočet se ztenčil, rauty nebyly tak bohaté. V takové chvíli však stačilo osvojit si novou metodu, trochu obratněji filtrovat data, nebo prostě pružně změnit názor. Zatím vždy se pak našel "kupec", který dotyčnému umožnil přežít - a tak tomu bude navždy, do skonání světa, nebo alespoň do penze.

Imbecilita, kterou předvedl v Českém rozhlase mladý sociolog Karel Černý, nespočívala v tom, že by neměl pravdu nebo nedej Bože lhal. V perverzně nestranném smyslu "pravdu" měl. Žel arogance mladíka, který se cítí povznesen nad svět mimo akademickou sféru, posunula jeho vystoupení za hranice snesitelnosti.

Černý vysvětloval částečně pravdivou tezi, že rychle se množící společnosti bývají politicky nestabilní. Je v nich příliš mnoho mladých lidí, kterým starší generace neumožňují se prosadit, což vyvolává nespokojenost, války, revoluce. Černý tak vysvětluje současnou politickou nestabilitu na Blízkém východě - už ale zamlčí, že islámské společnosti měly téměř vždy relativní přebytek nespokojených mladých mužů, neb ten je výsledkem a cílem islámské rodinné politiky. Expanze není v islámských dějinách náhodným výkyvem. Je samotným cílem islámu.

"Migrace je přirozená", argumentuje Černý a už nedodá, že je přirozená pro společnost, která neumí nic jiného, než se bezhlavě množit. Aby své tvrzení podpořil, připomene jinou rychle rostoucí společnost generující relativní nadbytek mladých lidí - západní Evropu 18.-19. století. I tehdy hrozily války a revoluce. Evropa to tehdy podle Černého "vyřešila" stejně, jako dnes islám - své mladé lidi "exportovala" na jiné světadíly, kde tito našli nové životní příležitosti.

Černý už nedodává, že na těch jiných kontinentech kdosi také žil - američtí Indiáni, australští Aboriginci, jihoafričtí Sanové, novozélandští Maorové, Tasmánci na stejnojmenném ostrově.... A že migrující Evropané tento drobný problém poměrně rázně vyřešili. Původním obyvatelům sebrali jejich země a buď je zcela vyhubili, nebo tvrdě snížili jejich počty, zdecimovali je kořalkou a nemocemi, zbytky pak zahnali do rezervací. Nedokáže přiznat, že pokud je "přirozené" aby Blízký Východ či Afrika řešily své populační přebytky migrací do Evropy, je stejně tak "přirozené", aby nám nově příchozí vzali naše země, tvrdě snížili naše počty .... Toto podle Černého "přirozené" řešení by nastalo i bez islámu, islám jen dodává ideologii a technologii moci.

Černý si nepřipustí, že v tomto "přirozeném" vývoji jsme my těmi Indiány, které čeká redukce stavů. Nepřizná si to, protože ve své slonovinové věži nechápe, že se ho dění "tam dole", mezi obyčejnými lidmi, zatraceně týká. Granty zatím vždy chodily - ať byl u vesla kdokoli. Neví, že i Indiáni či Sanové měli své šamany, možná přesvědčené o vlastní nepostradatelnosti. A že to byli právě oni, kdo byli postradatelní jako první.

Ti, kdo budou vládnout "přirozeně" přišlým migrantům, nebudou dnešní akademické šamany potřebovat. Přivezou si svoje. Možná ještě upotřebí paní uklízečku, nebo pana vrátného, ale určitě ne sociologa Černého.

Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 14.12.2017

zdroj:

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/migrace-je-logicka-jednou-uz-zachranila-evropu-rika-sociolog-a-odbornik-na-blizky-vychod--1775106