18. bře, 2018

MARTIN KONVIČKA: NIMBY

Nevím, nakolik je zkratka pro anglické Not In My Back Yard, Ne Na Mém Dvorku - v češtině zažitá. Já se s ní poprvé setkal v raných 90. letech v americké aktivističtině, při čtení knížky "Země na misce vah" od tehdejšího Clintonova viceprezidenta Al Goreho. Asi si vzpomenete, že Al Gore se později ucházel o prezidentský post a základem jeho agendy byl klimatický alarmismus. 

Zkratkou NIMBY ve své knížce pejorativně označoval občany, kteří se o problémy životního prostředí (ne)zajímají podle toho, nakolik ovlivní jejich vlastní obydlí či pohodlí. Například problém odpadů pro ně neexistuje, pokud mohou odpady (obrazně) "odkopnout" přes plot k sousedům. O čistou vodu či vzduch se zajímají jen potud, aby byl čistý tam, kde žijí oni. Ochránci přírodního prostředí takové NIMBY pokládali za nezodpovědné sobce. Za sobce je ovšem pokládají i developeři, pro ně je NIMBY ten, kdo protestuje proti stavbě dálnice, pakliže by jej "omezila" třeba zvýšená hlučnost - ale nemá problém po dálnicích zvesela jezdit. Na tom, že NIMBY je krátkozraký vyčůránek, se asi (jako na jedné z mála věcí) shodnou náčelník Hnutí Duha i manažer Ředitelství Silnic a dálnic. Ve sluníčkových kruzích, které prý jsou solidární i zelené, by měl být NIMBY všeobecně opovrhován. 
 
Proto překvapí, že právě NIMBY přístup předvádějí naše sluníčka (kavárníci, vítači, voliči Drahoše a elitáři okolo Top09) - skoro pokaždé, když přijde na islámskou invazi. "U nás žádní nejsou" a "k nám žádní nechtějí" je přece mantra, kterou je slyšíte opakovat v médiích, ve školách, na sociálních sítích. Slyšel jsem ji nesčetněkrát během kontaktní senátní kampaně na Táborsku - od těch občanů, kteří si mě měřili štítivě. NIMBY klidně uznají, že západní Evropa se dusí migrantskou kriminalitou. Neznají dobrého slova pro maďarského premiéra Orbána - ovšem za plot, kterým Orbán chrání i naši zemi, jsou vděčni. Jen ať se to v Berlíně či Paříži mele - hlavně že to není u nás; jen ať se obyvatelé v okolí detenčních center bojí - hlavně to nestavějte vedle mé vilkové čtvrti; jen ať si muslimská populace Německa či Švédska přeroste tu nemuslimskou - u nás jich je přece dvanáct. Hlava zaražená hluboko v písku nahradí u NIMBYů údajné evropanství (EU najednou není "u nás"), solidaritu (přinejmenším ta s vlastními spoluobčany) i světáctví ("dvanáct" mohamedánů napočítáte v kterémkoli okamžiku v kterémkoli metropolitním nákupním centru).  

V tom, co znamená "u nás", se NIMBYové nemusí shodovat . Většinou mají na mysli Českou republiku, někdy své město. Před pár dny jsem na twitteru narazil na obzvláště vypečený exemplář, v němž se pojila sluníčková stádnost a horalské zápecnictví. Středem světa toho dobrého občana byl Bruntál, respektive Bruntálsko - tam prý nikdy žádní nedojdou, protože kdo by po překonání pouští a moří mířil zrovna do Bruntálu. Berlín, Paříž, Praha či Brno ať si hoří - mě v Bruntálu se to netýká, a tak budu vesele volit Top09, věřit České televizi a nadávat na "xenofoba" Zemana. S občanem nepohnulo, ani když jsem jej upozornil na rozdíl v životní úrovní mezi Bruntálem a Burkinou Fasso, z něhož vychází Bruntál pořád krapet lépe. 

(Aby nedošlo k mýlce: Ač vím, jakou pověst má Bruntál, tak to tam coby bývalý Severomoravák docela znám a mám to tam rád. Vždyť Bruntálsko, to jsou Jeseníky s Pradědem a okolím, oblast kde jsem strávil několik překrásných sezón výzkumem vysokohorských okáčů, a taky zapomenutý Nízký Jeseník s vyhaslými sopkami, liduprázdnými lesy a břidlicovými lomy, a spousta fajn lidí, z nichž drtivá většina žádní NIMBY nejsou). 
 
Až posléze mi došlo, že z omezeného, pštrosího a hloupého pohledu měl můj NIMBY pravdu. Z dějin islamizace kteréhokoli kraje na Zemi víme, že islámská expanze nejprve zničí velká města, civilizační centra, oblasti, kde má parazit z čeho brát. Je vůbec zvláštní, že terorizování nevěřících udělalo z islámu - původně víry pouštních nomádů - náboženství pohříchu městské. Detaily vývoje mohly být různé, od dobytí měst a vyhnání vládnoucích vrstev z jejich paláců, přes konverze úřednických vrstev, ale i městské chudiny (pro islám je typické, že napadenou populaci rozkládá ze dvou směrů, "shora" a "zdola"), až po početní přemnožení islámských menšin, skrze něž se města stala neobyvatelnými. Od Maroka po Indii vidíme všude stejný obraz, kdy fanatici obývají velkoměsta, zatímco ve venkovském islámu buď přežily předislámské zvyklosti, nebo se tam uchýlilo skomírající předislámské obyvatelstvo. Proto byl předislámský Balkán urbanizovaný a kultivovaný, Byzantská říše bývala ve středověku nejrozvinutější částí Evropy, zatímco Balkán po islámu byl horalsko-zbojnický a skoro "africky" primitivní. Proto přežila předislámská vzdělanost v nejodlehlejších klášterech, proto si řečtí či bulharští křesťané stavěli opevněné vesnice vysoko v horách. Proto jsme dnes všude v západní Evropě svědky tzv. "white flight", útěku bílých domorodců z měst na venkov. Podle představ našeho NIMBY bude jednou evropská kultura přežívat ... kdesi na Bruntálsku.     
 
Problém s evakuací měst spočívá právě v tom, že neposkytuje žádné řešení. V minulosti, třeba na tom Balkáně, znamenalo přenechání měst muslimům civilizační návrat do minulosti. Města - to byly mimo jiné chrámy, knihovny, veřejná shromáždění, památníky minulosti. A také možnost se organizovat, připravovat obranu či prostě "dělat politiku". Rodina obdělávající v XIX. století kamenité políčko kdesi na svazích řeckých hor mohla mít mezi předky, ve století XV., dvorského šlechtice nebo chrámového písaře. Jenže vše bylo během generací v tvrdých podmínkách zapomenuto, z knih, které předkové těch lidí kdysi dávno četli, jim možná zůstala pečlivě skrývaná Bible. V naší internetové době kulturní význam měst nedoceňujeme (a právem proklínáme humanitní pseudovzdělance vysedávající ve snobských kavárnách). Zkusme ale udržet civilizaci, poté co zaniknou (ve městech situované) servery internetových firem a poté co dobyvatel ovládne (rovněž městské) dopravní uzly, dispečingy sítí či technické vysoké školy. Důležité jsou i symboly dávných dob. Silueta Hradčan, socha Václava na koni, olomoucký Dóm, liberecká radnice a budějcká Černá věž patří k městům. Budeme ještě národem, pokud všechny ty symboly přenecháme někomu jinému? 

Strategie NIMBY - vykašlat se na solidaritu se sousedy, do ničeho se neplést a schovat se kdesi na Bruntálsku - je neživotaschopná a neudržitená. Venkovská předislámská populace, zbídačená a zprimitivnělá, slouží všude v islámském světě městským fanatikům coby zdroj daní, nové krve (konverze) a rozptýlení ("lovná zvěř"). Ale třeba do Bruntálu nedojdou ... třeba tam bude ještě za 300 let žít rod mého sobce, obdělávající kamenné políčko, ženicí a vdávající se jen v rámci blízkého sousedství a schraňující na čestném místě domu vybledlou vlaječku EU ... a ikonku akademika Drahoše.
 
Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 18.3.2018