19. srp, 2018

MARTIN KONVIČKA: ABY SE V ČESKÉ TELEVIZI Z TÉ MEKKY NEPO...

Kdy jste naposled v České televizi viděli reportáž o hinduistickém svátku holi? O karnevalu v Rio de Janeiru, nebo festivalu Mardi Grass v New Orleans? Asi to bude pěkně dávno - zato o mohamedánských událostech tam reportují jako kdysi, před listopadem, o výročích VŘSR v Moskvě. Obdivně, zasněně, přepjatě, člověk až vnímá tu touhu hysterických redaktorek taky se těch nádherností zúčastnit...

Příkladem budiž nejnovější reportáž ČT:  
 
 
Neznalého poučí, co vše se během alláhovského superflámu děje. Hlavně se ale rozplývá nad tím, že "progresivní" vláda Saudské Arábie zajistila pro poutníky rychlá mobilní připojení, nejrychlejší internet na světě a hlavně, zejména, aplikace pro chytré mobily, které ztraceného návštěvníka na seřadiště či nocoviště dovedou, s nalezením cesty poradí, ošetření vyhledají, snad i toho Alláha mu ukáží, když se bude dost postit. Jen mezi řádky se dočteme o odvrácených tvářích té taškařice: Třeba, že se poutníci musí během poutě musí zdržet holení, česání a použití voňavek, což v tom vedru musí být libožůžové, stejně jako sexuálního styku, což - vzhledem k uvedenému - zas tak veliká oběť nebude. Už se ale nedozvíme, že při stání na planině Arafat musí ti nebožáci zůstat bez jídla a pití po celý den na přímém arabském slunci (v jenom z nejvyprahlejších míst na světě). Zatají nám, že rituál kamenování Šajtána si v některých letech vyžádal stovky obětí (na každý kámen padne tam, kam má). Neprozradí, že závěrečný svátek oběti znamená masovou porážku statisíců domácích zvířat … halal způsobem, tedy bez omráčení. Stresované kozičky a ovečky zděšeně kvičí, spokojená musla usedají v kruhu rodinném a přátelském a grilované maso jim stéká po neholených bradách. Jde zcela jistě o nejšílenější hromadné týrání zvířat na Planetě. 

Holt vyvážené zpravodajství, na to jsou v ČT dávno experti. 

Zcela je zamlčen skutečný význam největšího islámského rituálu - hromadná sugesce, společné utvrzení se o síle a jednotě islámu. Sám jsem přesvědčen, že mnozí poutníci cosi jako Alláha uvidí či prožijí. Zkuste si to sami, nejíst, nepít, nečesat se a tlouct hlavu ve čtyřicetistupňovém vedru, zvlášť když to podpoříte dočasným celibátem.  … o těchto pekelných stránkách mekkánské poutě, i dalších zdánlivě nevinných "pilířích islámu", jsem psal již dříve
 
 
Islám mozky vymývá dokonale, možná proto jej ČT tak miluje. 
 
Z posledního pořadu však hezky vyplývá i další, staronový a často zapomínaný, význam mekkánské pouti. Zisk z turismu pro arabské vládce. Mnoho myslitelů se v minulosti ptalo, jak se do "monoteistického" a "abrahámovského" náboženství dostal svátek, tolik připomínající vzývání nějakých kmenových bůžků. V krákoránu se o Mekce nic konkrétního nepíše (to až v mnohem pozdějších al-sirat, životopisech Mohammeda), naprosto divná je role, kterou by v islámské víře měl sehrát meteoritický kámen. Standardní vysvětlení je pragmaticky prosté: Předislámská Mekka měla být pohanskou svatyní žijící z "pouťového turismu" a když ji Mohammedovi hrdlořezové dobyli, tak buď kvůli usmíření mekkánských, nebo pro vlastní profit, náboženský turismus do islámu přibrali. Kdo by se taky bránil, když mu pitomci nosí peníze. Až dalším vývojem pouť získala své ústřední místo v celé věrouce. 
 
Jak se ukázalo, současní saudští vládci mají nejméně tolik rozumu, jako měl jejich "prorok". Pitomci jim každoročně nosí peníze, hromady peněz - a tak jim zřizují moderní internetová připojení. Z Mekky je "turistická atrakce" prvního řádu, je třeba do ní investovat a pečovat o ni. Možná si říkají, že ropa by jednou mohla dojít - lidská blbost zde bude vždy. Co na tom, že při těch investicích musely vzít za své i dávné památky islámské minulosti. Památky je dobré zničit, aspoň si nějací šťouraví archeologové nebudou do budoucna klást nevhodné otázky. Třeba o tom, že s meteoritem, kaabou, prorokem a Mekkou mohlo být vše poněkud jinak, než se dnes píše v islámských svatých spisech. 

No a z těch peněz, které jim nosí různí pitomci, občas kapku pošlou směr Česká televize. Pro jistotu. 
 
Autor: Martin Konvička, kandidát do senátu Ostrava - Jih, ČR, 19.8.2018