28. lis, 2018

MARTIN KONVIČKA: JAK FUNGUJÍ MOLÁČCI

V českém mediálním prostoru pravděpodobně nenajdeme horší zrůdu, než Jana Moláčka. Redaktoruje snad v České televizi, ale to není podstatné...
 
Podstatné je, že prakticky každým svým činem, ba co činem, vystrčením rypáku, způsobuje obecenstvu dávivý reflex. Establišmentu tím koná medvědí službu. I neutrální pozorovatel dříve či později pochopí, že pokud současná eurohujerská liberální demokracie stojí na existencích jeho typu, musí s ní být něco strašlivě špatně. 

Sám jsem se o existenci Moláčka dozvěděl za poměrně vyhrocených okolností. Bylo to v červnu 2015, svolávali jsme tehdy "sjezd" spolku IvČRN, na němž byl založen Blok proti islámu, dávné paměti. Prostory měla řádným pronájmem poskytnout Česká zemědělská universita. Moláček se o místu konání sněmu dozvěděl s předstihem, nu a neváhal spustit denunciaci (hrozil té ctihodné škole, že věc "rozmázne v televizi"). Škola na poslední chvíli ucukla a vypověděla již podepsanou nájemní smlouvu. Podotýkám - to redaktorské lejno nic takového dělat nemuselo, nebylo to v rámci jeho zaměstnání, ale tak nějak nad rámec. Jen zneužil postavení "redaktora televize". Důkazy zde 
https://www.ivcrn.cz/zneuziva-redaktor-ct-jan-molacek-svou-pozici-redaktora-verejnopravni-televize/
 
Od té doby na něj narážím periodicky, kdykoli se děje nějaká mohamedánská, eurohujerská nebo genderistická lumpárna. Zde je třeba jeho "reportáž" ze slavného šátkového soudu s paní ředitelkou Kohoutovou. Najednou mu vadí, že se tam - pravda, aktivisticky - objevili poslanci V. Klaus Jr. a J. Černochová. Jako bychom četli Orwella - proislámský aktivismus dobře, protiislámský špatně 
http://www.ceskaskola.cz/2017/09/jan-molacek-spor-o-hidzab-rozsudek.html
 
Jak ale Moláček opravdu funguje, to jsem před chvíli vypozoroval v jedné facebookové diskusi. Tématem byla Istanbulská smlouva, přesněji kázání otce prof. Piťhy. Kdosi připravil celkem fundovaný rozbor toho kázání, kde různá Piťhova varování prokládal citacemi ze spisů významných genderistů. Lidi všelijak komentovali - a v tom se do debaty vmísil ON. Tučně zvýrazňuji některé zvlášť podařené rétorické obraty pana redaktora. 

JAN MOLÁČEK Přečetl jsem si to několikrát, ale nenašel jsem, čím Mons. Piťha zdůvodňuje výrok o pracovních táborech vyhlazovacího charakteru, nemohl byste mě navést?

MARTIN GUST Viz bod šestý. Uznávám, že to je poněkud slabší pasáž :), ale hyperbola patří k rétorickým nástrojům a kdyby jí v onom kázání pan Piťha nepoužil, spousta lidí by si Istanbulskou dohodu vůbec nepřečetla, Koncentrační tábory se jistě ještě nestaví, ale dost agresivní snahy o umlčení názorových oponentů a jejich vyloučení z veřejného života už probíhají nějakou dobu. Koneckonců, vycházejí z onoho dětinského (a zjevně diskriminačního) triku označovat názorové oponenty za osoby trpící nějakou fóbií. Podobně to je třeba s výrokem že "homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou třídu." Opět jistě velmi nadsazené, ale jak jinak, než jako snahu nadřadit máme vnímat stav, kdy třeba pražský primátor přijde s nápadem, že by městské firmy měly mít kvóty na homosexuály ve vedení? Máte tam něco ohledně Istanbulské dohody?

JAN MOLÁČEK Není to bod šestý, ale pátý, ale to je celkem jedno. Já jsem ho četl velmi pozorně, pozorněji než zbytek textu a to z jednoduchého důvodu - pokládám výrok pana Piťhy o vyhlazovacích táborech za nehoráznost zcela nesouměřitelnou s ostatními výroky z jeho kázání. Ne snad, že by i ty nebyly mimořádně hloupé, ale asi bych nad nimi dokázal zakroutit hlavou mlčky s ohledem na věk, jistou "profesní" předpojatost vůči konceptům jako je rovnost pohlaví a homosexuálů, a zjevnou ztrátu kontaktu s realitou u pana profesora. Ovšem - nic z toho nemůže vysvětlit neslýchané obvinění demokratických společností z přípravy vyhlazovacích táborů. Nikdo nemůže být tak mimo, aby si myslel, že v Ontariu nebo Novém Jižním Walesu se připravuje obdoba Osvětimi, Treblinky nebo Sobiboru. Vaše teorie o nadsázce bohužel neobstojí z jednoduchého důvodu - pokud pan profesor cítil potřebu své kázání vysvětlit, a to dokonce proto, aby, jak píše, "zklidnil debatu", pak by jistě své tvrzení sám vysvětlil jako nadsázku - kdyby ho tak myslel. V jeho komentáři ale není o nadsázce ani slovo, naopak sám uvádí svá vysvětlení jednotlivých výroků slovy o jejich "věcné podloženosti". Možná vysvětlení jsou přesně dvě - buď je pan Piťha úplně mimo, ale to by musel být skutečně level, proti kterému by teorie o chemtrails a placaté Zemi byly celkem racionálními úvahami. Což asi není. Zbývá druhá možnost - že je pan Piťha do té míry ovládaný nenávistí k homosexuálům, ženám a myšlence, že by tyto skupiny mohly mít ve společnosti stejné postavení jako on, že neváhá k nenávistné propagandě zneužít ani památku obětí, které zahynuly ve skutečných vyhlazovacích táborech.

 MARTIN GUST - To poněkud uhýbáte od tématu a převádíte debatu na emocionální rovinu. Řeči o nenávisti naprosto odmítám, to je stejný faul jako řeči o fóbiích. V dnešní západní společnosti mají všichni jedinci práva naprosto stejná a stejné je i jejich postavení před zákonem. Je to naopak snaha vytvářet jakási práva skupinová, co tuhle rovnost narušuje a v důsledku ohrožuje společnost, protože uměle rozbíjí její soudržnost. Ta snaha je zvnějšku maskovaná hezkými slovy o toleranci a rovnoprávnosti, ale uvnitř je motivovaná ideologicky a politicky, protože takhle rozdělenou společností se lépe manipuluje a snáze se v ní dosahuje prosazení vlastních politických cílů. Povahou je to naprosto stejné jako byl falešný komunistický boj za práva utlačovaného proletariátu. Z tohoto pohledu rozumím obavám pana Piťhy a jsem rád, že je veřejně formuloval. A jsem dokonce rád, že je formuloval takhle vypjatě (přestože sám bych podobné termíny rozhodně nepoužil), neboť kdyby to neudělal, nebyla by ani žádná veřejná debata. Čímž se po dlouhé oklice dostáváme zpět k podstatě, kterou je tady Istanbulská dohoda - formulačně a obsahově (záměrně) nejasný, ideologicky formulovaný dokument, jehož přijetí by naprosto v ničem nezlepšilo postavení žen u nás, ale do našeho právního řádu by vneslo ideologické (opět v podstatě obdobou třídní :) ) vnímání práva. A to je počátek cesty do pekel, přesně podle vzoru který jsme už zažili.

 JAN MOLÁČEK Od tématu odbíháte naopak vy, což ale v tomto případě celkem vítám, protože to pokládám za známku toho, že i vám je přece jen trochu žinantní hájit nehorázný výrok pana Piťhy. To, co jím odstartoval, není debata, ale parodie na ni. Debata je možná jen v atmosféře vzájemného respektu, která - jak mi jistě dáte za pravdu - poněkud utrpí, když jedna strana druhou obviní z přípravy obdoby holocaustu.

MARTIN GUST - Vidím, že jsem asi použil příliš mnoho slov. Tak znova - ideologické vnímání práva je cesta ke koncentračním táborům. To nám ukázala historie. Istanbulská dohoda je dokumentem vnášejícím do právního řádu ideologické vidění. Je dobře, že na to někdo upozornil způsobem, který vyvolal pozornost. Až do chvíle tohoto, řekněme, výkřiku, prakticky žádná debata o tomto dokumentu neprobíhala.

JAN MOLÁČEK Ale abychom tedy udrželi debatu přísně v tématu a na zcela věcné rovině bez emocí - pokládáte tvrzení, že v Novém Jižním Walesu nebo kdekoliv jinde v dnešním demokratickém světě vzniknou zařízení typu Osvětimi pro konzervativně smýšlející jedince za podložené?

MARTIN GUST - To se točíme pořád dokola - skutečným tématem je Istanbulská dohoda a ideologické pojetí práva. Současně kolem existuje reálná snaha umlčet názorové oponenty a vyloučit je z veřejného života. To konečně naznačuje i reakce na Piťhovo kázání - pokud je to takový zjevný nesmysl,v ničem se nezakládající na realitě, proč taková hysterie a snahy o kriminalizaci? Doby, kdy církev ovlivňovala právo jsou snad dost dlouho za námi, nebo ne? Pokud si do právního řádu vneseme genderové právo, budte to stejně špatně jako bylo vnesení práva třídního. Výrok o koncentračních táborech považuji sice za přehnaný, ale jsem rád, že zazněl, protože upozorňuje na směr, který v prosazování skupinových pohlavních práv nepochybně existuje a který je v zásadním protikladu vůči skutečné lidské a společenské svobodě.

JAN MOLÁČEK Tím, že ten výrok obhajujete, tak vlastně mimoděk přiznáváte, že odpůrci IS nemají proti ní racionální a věcné argumenty, a proto využívají lži a šíření hysterie. Následnou vlnu fanatického a iracionálního odporu proti apokalypse, kterou se jim v myslích řady lidí podařilo vykreslit, si pak pochvalují coby "diskuzi". Vy teda musíte mít žaludek.

PETR SEDLÁČEK Redaktor, novinář a nechápe obsah psaného textu. Proč mě to nepřekvapuje? Člověče, Vy jste jak kafemlejnek. Dostanete odpověď krátkou, dostanete odpověď dlouhou, ale ani jedna nezabere a melete si ten svůj off-topic dál. Moje babička říkávala "hrách na stěnu házet". Smutný příběh...

------------ 

A ano - smutný příběh. Ukazuje ale, jak falešní moralisté typu Moláčka fungují. To se


- ze závažného textu nebo poselství vytrhne nešikovná věta, obrat, nebo emotivně přestřelená nadsázka 

- ta se rozmazává, patlá a matlá do úplného rozpatlání 

- přitom se věří, že část toho patlání ušpiní nejen původní poselství, ale i jeho autora 

- načež se autor označí za cosi "nepřijatelného", "nepřípustného", "nenávistného" a obecně fujtajblového 


V minulosti to fungovalo skvěle - stačí si vzpomenout na Bátoru, nebo na Hnídka-Ortela, nebo na Aleše Brichtu. Už to tolik nefunguje - jinak bychom neměli prezidenta Zemana, Nohavicu, nebo třeba pana Piťhu. Ale "moláčkové" se snaží, ne že ne, nelitují času ani energie. 

Jiná otázka je, proč to vlastně dělají - a proč se tak vehementně bijí zrovna za islám, nebo za "genderistickou" agendu, která samozřejmě nemá pomoci homosexuálům ale jiným menšinám, ale jen komplikovat život drtivé většině šťastně fungujících rodin. 

Na to Vám, přátelé, neodpovím. Ne že bych to nevěděl … vím. A on ví, že vím. 

Jak se ale kdysi říkávalo v seznamovacích inzerátech: "Foto napoví". 

Půjčili byste mu své děti?

Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 28.11.2018