4. dub, 2019

MARTIN KONVIČKA: Pozvánka na akci !

Proč islám dosud nepadl? Poučení z tisícileté historie...

Jihočeští vlastenci vás zvou na přednášku entomologa doc. Mgr. Martina Konvičky, Ph.D. Nabídne neotřelý pohled na tisíciletou historii Evropy a okolí na pozadí válek křesťanství s islámem. Zabývá se otázkou: Proč nebyl nikdy islám vojensky poražen, v čem byla jeho síla, nebo spíš slabost jeho protivníků - a jaké to má dopady na budoucí vývoj nejen naší země...
 
Informace zde:
 
 

https://www.facebook.com/jcvlastenci/

 
Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 4.4.2019