6. kvě, 2019

MARTIN KONVIČKA: ČESKÉ TELEVIZI ZAČAL RAMADÁN

Sváteční dny provázené nejrůznějšími rituály podle antropologů udržují sounáležitost komunity...

Co je lidstvo lidstvem, oslavují se narozeniny všelijakých Bohů a králů, připomínají minulá vítězství a porážky, v sezónních klimatech pak astronomické události typu Slunovratu. Čím je příslušná komunita nesvobodnější, tím víc energie si žádá její udržení. A tak si některé kultury, namísto svátečních dní či týdnů, vymyslely sváteční měsíce.

Začali s tím pravděpodobně křesťané, kteří na celý měsíc (respektive dva, předvánoční Advent a Velikonoční půst) rozšířili původně římské zimní saturnálie a jarní pesach, jež trvaly každý zhruba týden. Naučit antické pohany křesťanské kázni holt nebylo jen tak. Konkurencí Adventu měl být bolševiky prosazovaný Měsíc československo-sovětského přátelství, který se s ním ne náhodou časově kryl (trval od 7. listopadu do 12. prosince). Byl samozřejmě příležitostí, aby kovaní soudruzi okázale demonstrovali své soudružství, což bylo zvlášť patrné v nejmocnějším nástroji režimní propagandy – v režimní televizi. A protože média přitahují lidi zvláštního ražení, dnes nás jiní soudruzi po celý den otravovali (a v následujících týdnech budou otravovat) s asi nejzhůvěřilejší kopií žido-křesťanského postního měsíce - mohamedánským ramadánem. Hlasatelé se tváří, jako by ta blízkovýchodní šílenost někoho zajímala, a modulují hlas zjihle, jako by se právě narodil Kristus pán, Lenin nebo aspoň Havel. Přitom nám ale pořádně nesdělí, oč v tom svátečním měsíci – který patří mezi "pět pilířů islámu", není to tudíž žádná nepodstatnost – vlastně jde.

Nahlíženo střízlivým okem jde o jednu z největších pitomostí, jakou si Homo sapiens dokázal vymyslet. Pomohu si textem, který jsem (po pečlivém studiu) sepsal při příležitosti "islámofobní" oslavy konce ramadánu, konané roku 2016 v Brně.

… saum je ramadánový půst, kdy muslim po 29-30 dní (délka se liší rok od roku, protože se řídí lunárním kalendářem) od úsvitu do soumraku nejí, nepije(!), nekouří(!!), zdrží se i pohlavního styku  jen aby se po setmění, během takzvaného iftár, přežral k prasknutí. Má tak uctít měsíc, kdy Mohamed získal první zjevení. A zase se zamysleme. V těch horkých krajích, odkud islám pochází, musel být zvláště pekelný zákaz přijímání tekutin. Když se v poušti nesmíte celý den napít – a samozřejmě ani najíst, ale věřím, že přes samou žízeň na jídlo kašlete  nezbývá vám, než se malátně válet ve stínu. Ani s ženou se nesmíte pomazlit: slyšel jsem od exmuslimek, že jejich habibáci dokázali být pěkně nerudní, když je během ramadánu přepadla pouhá erekce. Tolik se báli ohně pekelného. Nemůžete prostě nic. Naštěstí na Vás alláh myslel a vymyslel Vám na ramadán parádní zábavu. Jednak byste se měli modlit víc, než normálně, jednak byste během toho měsíce měli přečíst celý korán. Kdo zkoušel číst korán, ví, že stěží existuje otřesnější zážitek. Kdo to zkoušel o hladu a žízni, pravděpodobně věří v ráj a peklo a soudný den a džihád proti nevěřícím. Celodenní půst vám prostě napne nervy k prasknutí  načež nastane večer, iftár, a vy se konečně můžete najíst a napít, ideálně s kumpány v mešitě. To upevní vaše spojení s komunitou a alláhem, protože co je lepšího, než se večer, v chládku, konečně přežrat (případně si zapálit?), abyste vydrželi další den půstu... V islámských zemích na ramadánu stojí i prosperující udavačský byznys, další nástroj kontroly všech všemi. Na veřejnosti se prostě napít nesmíte, zejména jste-li muslim. A protože i mohamedáni jsou chybující, vyrábí spoustu věřících se špatným svědomím, kteří se musí o to více modlit – a občas bouchnou.

více na to téma zde:

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Doc-Martin-Konvicka-Ph-D-104562/clanek/Pred-ramadanem-po-cesku-Pet-piliru-blbarny-70928

Ramadán je prostě pošahaným svátkem pro psychopaty, kteří si celý měsíc připomínají svoji pošahanost. Není divu, že v jeho průběhu stoupá počet násilných akcí proti nemuslimům, stejně jako krvavých vnitroislámských rozmíšek. Čtení krákoránu nalačno má své následky.

A už vůbec není divu, že jsou z něj tak odvázaní v České televizi, která je všelijakých pošahanců plná.

Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 6.5.2019