19. zář, 2017

PETR HAMPL: SOUD O MUSLIMSKÝ ŠÁTEK!

Dvě ženy proti jedné ženě

Když běží soud kvůli diskriminaci, jde zpravidla o to, že existuje nějaká osoba, které bylo ublíženo (ať už domněle nebo skutečně) a teď se domáhá svého práva. Ale hidžábový proces proti Střední zdravotnické škole takový není. Neexistuje totiž žádná ani potenciálně poškození osoba. Somálka, v jejímž zastoupení je proces veden, tu nežije a podle všeho ani nikdy žít nechtěla. Proces jí nezajímá ani natolik, aby se přišla podívat na jednání.

Podstatou soudu je stíhání ředitelky Ivany Kohoutové. Provinila se tím, že upřednostnila české zákony před právem šaríja. Proto na ni zaútočily česká byrokracie a český justiční aparát celou svou silou. Paní Kohoutová se má stát exemplárním příkladem toho, jak bude zatočeno s každým, kdo dodržuje české zákony i tváří v tvář islámským požadavkům. I když nakonec soudy vyhraje, roky zničené státní šikanou ji už nikdo nevrátí.

Podstatnou roli v celé záležitosti hrají další dvě ženy a obě by měly být volány k odpovědnosti. Věřím, že dříve či později budou.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová. Je zřizovatelkou zmíněné zdravotní školy, mohla paní ředitelku od celé záležitosti odstínit, zaplatit právníka a o vše se postarat. Dokonce, i kdyby měla na záležitost jiný názor, měla to udělat kvůli kvalitě výuky. Když je paní ředitelka vláčena po soudech, místo aby řídila školu, někde se to projevit musí.  Těžko najít výmluvnější demonstraci toho, že paní primátorce nezáleží ani na pražském školství, ani na obyvatelích hlavního města a že není ani na straně normálních slušných lidí.

Predátorská právnička Radka Korbelová, která šikanování ředitelky Kohoutové vede. Naštvané matky udělaly dobře, když zveřejnily její portrét. Rozhodně se nedá souhlasit s tím, že „pouze dělá svou práci.“ Prokurátor Urválek taky jen dělal svou práci. Podstatný rozdíl je ale v tom, že kdyby soudruh Urválek odmítl pokračovat, znamenalo by to pro něj osobní riziko. Dr. Korbelové nehrozí nic horšího než zpomalení kariérního postupu do nadnárodní struktury. Její jednání je stejně hanebné jako těch žen, které spaly s gestapáky a udávaly odbojáře.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 19.9.2017

zdroj:

http://petrhampl.com/