25. led, 2018

PETR HAMPL: Společnost bez střední třídy

K současnému vyhrocení české politické diskuze hodně přispívá to, že neexistuje nebo téměř neexistuje střední třída. Každý patří buď k těm nahoře nebo k těm dole.

Střední třída (lékárník, advokát, gymnaziální profesor, malý podnikatel) sestávala z lidí, kteří byli nezávislí, a měli vztahy k těm nahoře i k těm dole. Proto mohli hrát jakousi zprostředkující úlohu, zmírňovat konflikty a přinášet společenskou stabilitu. Se středními třídami bylo spojováno mnoho nadějí a dokonce se po určitou dobu předpokládalo, že střední třída začne ve společnosti převažovat.

Jenže vývoj šel opačným směrem. Střední třída fakticky zmizela, resp. rychle se ztenčuje. Existuje sice sociální vrstva lidí, kteří jsou příjmem, vzděláním a prestiží někde uprostřed, ale ti lidé jsou plně závislí na příkazech a penězích shora. Jsou tedy spíše v postavení dřívějších lokajů.

A jak víme z dějin, lokajové zpravidla nemají nejmenšího pochopení pro ty, kdo jen o kousíček pod nimi. Stydí se za to, že k nim fakticky patří. Musí neustále dokazovat, že oni s těmi primitivními burany nemají nic společného. Mají tendenci chovat se k nim ještě hůře než skutečné elity – protože zaváhání může znamenat pád mezi pohrdané nižší třídy.
Taková parodie na střední třídu nemůže přispět ke společenské stabilitě.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 25.1.2018