4. kvě, 2018

PETR HAMPL: Svobodná společnost vs. Totalitní společnost

Svobodná společnost je taková, že jsou z ní vylučovány některé názory. Jsou vylučovány tím, že neobstojí v diskuzi.

Totalitní společnost je taková, ze které jsou vyřazováni lidé. Ať už kvůli názorům nebo z jiných důvodů.

Pokaždé, když mi někdo říká, "neměl by ses bavit s tímhle člověkem, protože on říká strašné věci," postrkuje nás k totalitě.

Kdyby byl tento princip dodržován, nemuseli bychom řešit žádný ze současných problémů. Ve svobodné diskuzi by se totiž jasně ukázalo, že multikulturalismus a volná imigrace jsou ukrutné pitomosti. Tyto názory by byly vyloučeny, aniž by se ubližovalo jakýmkoliv lidem.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 4.5.2018