6. kvě, 2018

PETR HAMPL: Trestání zrádců a kolaborantů po druhé světové válce bylo důležité a správné

V těchto dnech si připomínáme vypuknutí Pražského povstání, které bylo zároveň začátkem rozhodného vypořádání se zrádci a kolaboranty...

Schopnost účinně vyřešit zrádce a kolaboranty ve vlastních řadách je vždy a v každé době podmínkou národního přežití. I když je třeba většina lidí čestných a statečných, vždy a všude se najdou podlé typy, na které platí jenom vyhrůžka. Pokud získají pocit beztrestnosti a pokud dokonce mohou ovlivňovat mravní atmosféru či působit na výchovu další generace, představují větší pohromu než jakýkoliv útok zvenčí. Trestání zrádců a kolaborantů po druhé světové válce bylo důležité a správné.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 6.5.2018