27. kvě, 2018

PETR HAMPL: Ramadán v berounském kostele

Českobratrská církev evangelická v Berouně začala letos slavit Ramadán. Vzhledem k tomu, že je tam farářem neblaze proslulý ultramarxista Vymětal, to nepřekvapí. Tak jsem aspoň na twitteru vyjádřil soustrastnou obavu, že ho to stejně nemusí zachránit před shozením z kostelní věže nebo jiné výškové budovy (ne, že bych mu to přál)...

Že následovala smršť tweetů, to asi nepřekvapí. Ani to, že oficiální twitterový účet Českobratrské církve evangelické bezostyšně lže (nic prý neslaví, pouze pořádají slavnostní hostinu), zajímavější je ublíženecký postoj. Mladí evangeličtí aktivisté, kteří v životě nepracovali, neomezeně vyjídají své pracující spoluobčany (prostřednictvím různých neziskovek), podporují nejrůznější opatření, jak pracujícím lidem ztrpčit život a sedí v cenzurních komisích pokoušejících se obnovit padesátá léta, tak tihle lidé (fakticky nejprivilegovanější vrstva v současné společnosti) se cítí pronásledováni a utlačováni. Neuvěřitelné.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 27.5.2018