8. čvn, 2018

PETR HAMPL: Jak se při výrobě domácí zavařeniny projevuje ideál odstraňování genderových předsudků?

Vítěz dostane klíčenku...

1) Jak se při výrobě domácí zavařeniny projevuje ideál odstraňování genderových předsudků?
2) Které evropské normy a instituce to zajišťují?
3) Kam hlásit nedodržení předpisů?

Vítěz dostane klíčenku...

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 8.6.2018