17. čvc, 2018

PETR HAMPL: Civilizace s křížem na vlajce

Všimli jste si křížů na vlajkách na včerejších londýnské demonstraci? Kříž nemusí být jen symbol konkrétní církve. O víkendu kříže fungovaly jako jasné symboly Anglie, nacionalismu a svobodného světa. Nikdo s tím neměl problém. Jen církevní hodnostáři se snaží získat na takové znaky monopol, aby je mohli výhodně zpeněžit...

Když na tomto místě píšu o křesťanství, mám tím zpravidla na mysli civilizační příslušnost. To znamená určitý způsob vnímání, myšlení, hodnoty, sadu výkladů světa atd., které máme všichni společné a které nás odlišují třeba od muslimů nebo Indů.
V rámci tohoto obecného křesťanství lze rozlišit tři denominace:

• Katolíky
• Protestanty (což jsou fakticky dvě naprosto odlišné skupiny)
• Ateisty (včetně marxistů)

A vedle toho se možná ještě rodí novopohanství – to nemá se starými kulty nic společného, je to fakticky větev křesťanské civilizace a kultury.

Každá z těch skupin se vzteká, že ona je jiná, ale třeba při pohledu z jiných civilizací naprosto splývají. Stejné myšlení, stejné vnímání, stejné hodnoty.
Po celé dějiny tomu bylo tak, že většina z těch, kdo umírali a bojovali pro obranu křesťanství, to brala jako civilizační příslušnost. Nějakou niternou osobní víru nebo i třeba jen pravidelné návštěvy bohoslužeb bychom od nich mohli čekat jen těžko. Je rysem křesťanské civilizace, že vytváří pro osobní víru prostor, ale nepředpokládá, že toho využijí všichni.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 17.7.2018