30. čvc, 2018

PETR HAMPL: Za Tomášem Haasem. Nenahraditelným Tomášem Haasem

Bývá zvykem, že když umře nějaký významný člověk, kterého si vážíme, říkáme, že je nenahraditelný. Přitom ale víme, že za pár let se najde někdo, kdo tu práci bude dělat srovnatelně dobře...

Jsou ale doby, kdy to nefunguje. Třeba když když umřel Tomáš Haas, před lety poradce Václava Klause a do posledních týdnů skvělý, poctivý a nekorektní znalec poměrů v zemích a východ od nás. Můžeme pátrat, jak chceme, ale v generaci dnešních čtyřicátníků a padesátníků není nikdo s potenciálem jej nahradit.

Podobně, když loni zemřel profesor Matějů, mezinárodně respektovaný vědec a zároveň neúnavný bojovník proti vládě politické korektnosti v univerzitním prostředí, poměrně významně to změnilo poměry v české vědě. Náhrada není.

Tady narážíme na značnou nevýhodu, kterou mají slušní lidé proti neomarxistům. Multikulturní intelektuálové jsou zcela neosobní. Všichni myslí stejně, cítí stejně, všichni zastávají stejné názory, všichni jsou navzájem zaměnitelní. Halíka by mohl nahradit Pánek, Pánka Rozoumek, Rozoumka Janda... nepoznalo by se to. Pro nás jsou mnohé ztráty nenahraditelné. Už proto, že současné prostředí rozhodně není příznivé tomu, že by v něm vyrůstaly výrazné osobnosti.

Šedivý průměr a konformita panuje výrazněji než kdy v minulosti. A ti, kdo se trendu vymykají, jsou natolik vytlačeni z veřejného prostoru, že ztrácí přístup ke zdrojům, bez kterých není možné vyrůst.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 30.7.2018