12. zář, 2018

PETR HAMPL: Svoboda projevu jako ústřední politické téma

Z pondělního parlamentního semináře o cenzuře a svobodě projevu jste už asi četli nějaké zpravodajství, takže doplním jen pár postřehů...

Akci pořádala SPD, řečníci v zásadě napříč politickým spektrem (pochopitelně vyjma TOP, Pirátů a jim podobných), spousta zajímavých lidí v publiku a součástí bylo již standardní vystoupení redaktorky Respektu, která absolutně nechápala, o čem je řeč, ovšem neinformovanost nahradila agresivitou.

VK mladší se opět projevil neobyčejnou politickou šikovnost, když  - jen tak mezi řečí – odpálil zprávu o chystané legislativě zakazující blokování uživatelů. Z celého semináře se rázem stala Klausova akce, i když takové opatření nejspíš podporují všichni. Nejspíš neprojde, ale už to, že taková možnost začala být diskutována, něco znamená. Zákaz blokování by totiž dramaticky změnil politickou situaci. Otevřel by cestu k vzniku milionových skupin, jejichž sdílení by mělo větší moc než mainstreamová média a které by se vymykaly veškeré kontrole.  Není dokonce nereálné, že by to mohlo podnítit další vlnu přechodu uživatelů od klasické televize k sociálním sítím.  Zejména v souvislosti s novými přístroji kombinujícími televizi a připojení k internetu.  Už jenom tak, že taková možnost začíná viset ve vzduchu, by snad mohla vést k tomu, že se budou cenzoři trochu mírnit.

Ivan David zajímavě popsal současnou českou společnost z pohledu politických. Ne ale z pohledu levice a pravice, ale podle postoje ke změně. Rezignovaná většina, úzká vrstva rebelů a ještě užší vrstva podporovatelů režimu. To by mělo moci stačit k udržení stávajících poměrů, nicméně v současné době rebelů přibývá, takže režim začíná nervóznět.  Obava, že blokování na sociálních sítích je pouze předehrou k nastolení brutálního teroru, zaznívala i od dalších řečníků. Třeba Ladislav Jakl přirovnal události v Chemnitz k požáru Říšského sněmu. Můžeme podle něj očekávat, že současný německý režim zvýší tlak na obyvatele tak, aby se už žádné další revolty neodvážili.

Od Ladislava Jakla také pochází nejvýstižnější shrnutí celého semináře: „Před 30 lety by mě vůbec nenapadlo, že omezování svobody projevu se může znovu objevit jako téma.“

Autor: Petr Hampl, Praha, ČR, 12.9.2018