30. čvc, 2019

PETR HAMPL: Výročí první pražské defenestrace je skvělé výročí

Připomíná, že i když se "lepší lidé" cítí nepostižitelní (není pro ně problém třeba bagatelizovat shazování dětí pod koleje vlaku), dříve či později na ně dojde...

Mohou se navzájem ujišťovat, že ti dole jsou jen "lůza" a "chátra" a "spodina" a "lenoši", ale to je tak všechno. K první pražské defenestraci se spojila pražská chudina s profesionálními vojáky, ale ono podobné spojenectví dříve či později vznikne velmi často.

A že násilná revoluce pokaždé zhorší situaci? Ne nutně. V některých historických obdobích je chování elit tak příšerné, že z pohledu nižších tříd nepředstavuje revoluční běsnění žádné zhoršení.

Svým způsobem lze každou revoluci popsat jako formu sebevraždy vládnoucí elity. Věděli, k čemu se schyluje, ale neudělali nic pro to, aby tlak zmírnili. Neuděli nic pro to, aby pro nižší vrstvy bylo výhodnější podpořit stávající řád než ho rozbít.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 30.7.2019