11. říj, 2019

PETR HAMPL: Přijde-li další ekonomická krize, dojde ke kolonizaci naší země

Chtějí-li lidé žít stále stejně, je to podmíněno tím, že národní ekonomika poroste. Je-li velikost národní ekonomiky stále stejná, lidé přichází o práci a jejich životy se rozpadají. To je jeden z paradoxů současného ekonomického systému...

Jaký dopad bude mít příští hospodářská krize, můžeme usuzovat z dopadů té minulé, a také z toho, co všechno se od té doby změnilo.
 
V zemích nejvíc zasažených klesne počet rozvodů. Rozvody (formální i faktické) jsou drahé a zchudlí lidé si je nemohou dovolit. Zároveň ale přibyde stressů v zaměstnání, život bude celkově obtížnější a lidé nervóznější. Bude přibývat manželských hádek a dalších problémů.
 
Úsporná opatření budou zaměřena v první řadě proti chudším pracujícím vrstvám, ale zasáhnou i korporátní centrály, velké úřad a neziskovky. Nebude přicházet v úvahu vytváření nových pracovních míst pro stále početnější absolventy právnických a humanitních škol. Ten problém fakticky existuje již dnes, ale vyostří se. Nebude možné přejít do výrobního sektoru, protože ten bude zasažen krizí ještě citelněji.
 
Můžeme proto očekávat stále tvrdší a stále zoufalejší boj o rozpočty a pracovní místa. V kavárně si navzájem pojedou po krku. Bude přibývat akcí typu MeToo, neomarxisté se budou navzájem obviňovat (co je snazšího, než obvinit šéfku z toho, že nerespektuje mou identitu a převzít její místo) a budou soutěžit o to, kdo se stane radikálnějším.
 
Jenže radikalizovat se bude i druhá strana. Normálně pracující lidé budou postiženi mnohem hůře než ti, kdo drží velké majetky nebo jim přímo slouží. To je standardní ekonomický princip – krizemi je zasažena práce, kapitálu naopak krize prospívají. To vše povede k ještě mnohem většímu napětí ve společnosti, než jaké zažíváme dnes. Uvidíme více projevů nepřátelství, a je možné, že i více projevů násilnosti. Rozdělení přitom povede podle stejných linií jako v současné době.
 
Politické strany, které dnes zaujímají stanovisko chytré horákyně, budou nuceny se posunout na jednu nebo druhou stranu, protože ve středu nebudou voliči. To, co dnes zažívá Trikolora (strana s původním potenciálem 30% zápasí o vstup do sněmovny), postihne i ANO a ODS. Není vyloučeno, že ANO bude nuceno přeměnit se v radikálně nacionalistické hnutí. Ostatně, dnešní kroky naznačují, že se ANO na takový vývoj připravuje jako na jednu z možných alternativ.
 
Na řadě míst ale vzroste převaha saudských-katarských peněz (ať už pumpovaných přes Sorosovy fondy nebo jinudy) nad zchudlou společností. V českém prostředí to bude obnášet rychlejší budování kolonií, více nákupů lázní, pozemků a podniků. Stejně tak lze očekávat přibývání muslimského násilí – policie bude čelit úsporným opatřením, zatímco sponzoři teroristů nikoliv.
 
A ještě něco můžeme na základě minulé krize předvídat. Skokový nárůst sebevraždˇ, převážně mezi muži. A širší nabídku sexuálních služeb, mezi jejichž poskytovatelkami se objeví i překvapivě vysoké manažerky, dodává sociolog Petr Hampl.
 
Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 11.10.2019
 
Zdroj: