4. dub, 2020

PETR HAMPL: Jak obnovit české výrobní podniky?

Jestliže se rodí shoda v tom, že bude zapotřebí obnovit české výrobní podniky a české zemědělství, pak je zapotřebí také dodat, že s tím budou spojeny určité náklady...

Znamená to mimo jiné, že:

a) domácí výrobní firmy budou platit nižší daně než jiné,
b) budou se na ně vztahovat mírnější pravidla,
c) budou zvýhodňovány ve výběrových řízeních,
d) možná dokonce bude muset dojít na nějaké dotace,
e) zcela jistě to bude chtít ochranu celními tarify, která může dočasně některé položky zdražit.

Je také vysoce pravděpodobné, že při tom dojde k nějakým korupčním případům a nespravedlivostem, a dost chybám. Náklady a výnosy nebudou rozděleny rovnoměrně, někomu to přinese zisky, jiní prodělají (a v životě to zpravidla chodí tak, že výhody nečerpají ti dobří a poctiví).

Jsme ochotni tuhle cenu zaplatit? Já jako občan říkám jednoznačné ano. Žít v zemi vlastněné korporacemi (což je nutný a logický důsledek přístupu "všechno vyřeší trh") pokládám za ještě větší zlo. Bezpečnostně, morálně, lidsky a nakonec i ekonomicky.

Ale jiní lidé na to mohou mít úplně odlišný názor.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 4.4.2020