13. čvc, 2020

PETR HAMPL: Druhý díl Prolomení hradeb: Cesta z nevolnictví

Odevzdal jsem rukopis druhého dílu Prolomení hradeb...

Jmenuje se Cesta z nevolnictví: Jak získat další generaci pro obranu evropské civilizace.

Je to kniha, na které jsem pracoval přes dva roky, a myslím, že je lepší než Prolomení hradeb. Hlubší, přemýšlivější, snad zralejší, a stejně čtivá.

Slavnostní uvedení proběhne v pátek 4. září v Praze. Celovečerní akce s osobnostmi a hudbou. Tak si nezapomeňte vyhradit čas.

Využívám této příležitosti k poděkování. V první řadě mé skvělé manželce, která mi byla věrně po boku a podporovala mě, jak to jenom šlo. Pak několika dalším blízkým přátelům, co mi hodně pomohli, a které nechci veřejně jmenovat, abych jim neublížil. A hlavně spoustě lidí, co mě podporovali, sdíleli, organizovali besedy, doporučovali mé knihy, sami je kupovali – mnohdy víc výtisků a rozdávali známým… bez vás všech bych nebyl schopen věnovat čas práci na knize. Bez vás bych nebyl schopen překonat všudypřítomnou cenzuru. Bez debat s vámi by mě nenapadla spousta podstatných myšlenek a nepřečetl bych některé důležité články. Děkuju!!!

Cesta z nevolnictví je tak vlastně kolektivní dílo.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 13.7.2020


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!